Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.
Articoli
Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Fondata anno 1946.

La sede di Hong Kong, Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

assistenti di volo Form Cathay Pacific di.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

Uniformi hostess: Cathay Pacific. Hong Kong - Cina.

.
al piano di sopra