Uniformi hostess: Air Namibia. Namibia.
altro
Uniformi hostess: Air Namibia. Namibia.

Uniformi di assistenti di volo: Air Namibia. Namibia.

 

 

Fondata anno 1978.

Con sede a Windhoek.

Uniformi di assistenti di volo: Air Namibia. Namibia. 1

 

Forma della hostess compagnia aerea Air Namibia.

Uniformi di assistenti di volo: Air Namibia. Namibia. 2

Uniformi di assistenti di volo: Air Namibia. Namibia. 3

Uniformi di assistenti di volo: Air Namibia. Namibia. 4

 

Guarda formare gli assistenti di volo di altre linee aeree

 

.
al piano di sopra